به نام خدا

با سلام خدمت دانشجویان دندانپزشکی ورودی ۹۷ تبریز نتیجه آزمون   ۱۴به صورت فایل زیر در دسترس می باشد .

ch 2-3proffit 2019