دندانها ی ذمرتب بعد از ارتودنسی

نتیجه درمان ارتودنسی

از بین گزینه های مختلف بهترین طرح درمان ارتودنسی برای ایشان انتخاب شد که با موفقیت در عرض 1 سال و 6 ماه به نتیجه مطلوب رسید.به رابطه صحیح دندان ها با لب و همچنین زیبایی قرار گیری مناسب دندان ها در کنار یکدیگر توجه کنید.د درمان ایشان تمام سعی ما بر این بوده است تا برجستگی لب ها در یک حالت متعادل قرار گیرد و از بیرون زده شدن یا تو رفتن بیش از حد دندان ها جلوگیری شود.

نمونه کار ارتودنسی

نتیجه ارتودنسی

درمان ارتودنسی ایشان با نهایت دقت و با هدف تصحیح قوس لبخند و رفع بیرون زدگی دندان ها بهنگام لبخندانجام شد. بهترین نتیجه  درمان ارتودنسی به دلیل رعایت نکات بهداشتی و مراجعه منظم بیمار بدست آمد.در انتهای درمان هیچ گونه دندان پوسیده و یا تغییر رنگ یافته در بیمار مشاهده نشد..

جراحی و ارتودنسی

نتیجه درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک

برای ایشان درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک انجام شد و همکاری مناسب تیم ارتودنسی و جراحی در تبریز منجر به حصول بهترین نتیجه درمان ارتودنسی از لحاظ زیبایی گردید.در مورد درمان های ارتودنسی و جراحی همکاری تیمهای مجرب جراحی فک و صورت و ارتودنسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که ما این تیم بسیار با تجربه جراحی فک و صورت را در کنار خود فراهم آورده ایم.

البته باید متذکر شوم که این نوع درمان فقط در موارد خاص و بنا به توصیه متخصص ارتودنسی انجام می شوند.در واقع در اغلب موارد متخصص ارتودنسی بهترین راه حل را ارتودنسی ( یعنی بدون جراحی ) عنوا ن می کند.

IMG_7814 (2)بعد از درمان ارتودنسی

بهترین نمونه برای ارتودنسی

قبل از درمان

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به یکی از مراجعه کنندگان مطب بود .دندانهای ایشان به دلیل کوچک بودن فک و نبود فضای کافی برای رویش دندانها به شدت نامنظم بودند .به نحوی که دندانهای متعددی بالاتر و یا بیرون تر از محل طبیعی خود قرار گرفته بودند .و خط لبخند به هم خورده بود .

ارتودنسی ایشان دو سال طول کشید و آنالیز تصاویر رادیوگرافی و چهره نگاری و همچنین محاسبات قالبهای وی نشان داد که کشیدن دندانهای شماره ۴ لازم است .در طی این مدت دندانها کاملا منظم شدند .به هماهنگی خط لبخند با قوس دندانها توجه نمایید.رمز موفقیت این درمان همکاری و مراجعه منظم بسیار عالی بیمار و نیز انتخاب طرح درمان مناسب بر اساس محاسبات و آنالیز بود.توجه کنید که اگر درمان به صورت علمی انجام شو منظم شدن دندانها باعث ایجاد حالت شادابی و بشاشیت در کل چهره فرد خواهد شد .

.بهترین روش برای تصمیم گیری در مورد کشیدن دندان در ارتودنسی آنالیز دقیق تصاویر و مدارک موجود است و اصول نوین علمی اهمیت زیادی به ویژگیهای چهره هر فرد و ملاکهای زیبایی صورت و لبخند قائل شده است .

 

 

 

 

 

بهترین نمونه برای قوس لبخند ارتودنسی

یکی از مهمترین ملاکهای زیبایی صورت ارتباط لب و دندانها با هم بهنگام لبخند است .بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که پزشک معالج دندانها را در رابطه صحیح با یکدیگر قرار دهد و در عین حال آنها را هماهنگ با لب ها و سایر اجزا ی صورت قرار دهد .این مسئله باعث می شود تا ویژگی لبخند برای هر فرد متفاوت باشد ولذا متخصص ارتودنسی باید لبخند منحصر به فرد و متناسب هر فرد را برای وی طراحی و تامین کند .این عکس تصویر پایانی یکی از مراجعه کنندگان مطب ما می باشد .به زیبایی لبخند و هماهنگی وضعیت دندانها با سایر اجزای صورت بویژه لب ها توجه کنید . البته در نظر داشته باشید که مراجعات منظم و طبق برنامه ایشان و نیز رعایت نکات آموزش داده شده در مورد بهداشت دهان و دندان در نتیجه خوب درمان تاثیر گذار بود ه است.

 

IMG_9602 (4)

نمونه نتیجه درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ایشان بدون کشیدن دندان انجام شد .به هماهنگی دندانها و انحنای لب توجه کنید.

متخصص ارتودنسی در تبریز

یکی از مهمترین و بهترین ملاکهایی که باعث شاداب و سرزنده دیده شدن چهره میشود نظم دندانها و قوس منظم آنها و انحنای خط لبخند متناسب با صورت است . ارتودنسی ایشان حدود دو سال طول کشید.

لبخند بعد از ارتودنسی

نمونه نتیجه درمان ارتودنسی با کشیدن دندان

درمان ارتودنسی ایشان که همراه با کشیدن دندان بود حدود دو سال طول کشید .

متخصص ارتدنسی تبریز

نمونه نتیجه درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

لبخند پایان درمان -بعد از بررسی وضعیت لبخند و چهره ،از بین راه حل های مختلف ، طرح درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان انتخاب شد .این بهترین درمان در این مورد بود چرا که موجب شاداب تر شدن لبخند و تناسب با گونه ها و سایر اجزای صورت شد .درمان ایشان در عرض یک سال و شش ماه به پایان رسید .مراجعات منظم و نیز رعایت دقیق بهداشت دهان در نتیجه مناسب ایشان موثر بود.

نمونه کار اتودنسی

تصویر پایان درمان بیماری را مشاهده می کنید که با بررسی های انجام شده نیازی به کشیدن دندان نبود و درمان ارتودنسی ایشان بدون کشیدن دندان پیش رفت و در حدود یک ونیم سال تمام شد .ناگفته نماند فرم مناسب خود دندانها نیز علاوه بر نظم دندانها در زیبایی لبخند ایشان موثر است .

نتیجه ارتودنسی بدون کشیدن دندان

بدون تردید مرتب بودن دندانها و تناسب آنها با صورت و وضعیت لب ها در لبخند دارای اهمیت اساسی در جذاب دیده شده چهره دارد.نتیجه ایشان یکی از درمان های موفق در زمینه تنظیم طرح لبخند می باشد.

مرتب کردن دندانها با اتودنسی

به این تصویر که در انتهای درمان ارتودنسی تهیه شده توجه کنید .هماهنگ بودن خط لبخند با لبها و سایر اجزای صورت تاثیر زیادی در چهره دارد.

نمونه کار ارتودنسی

درمان ارتودنسی ایشان یک سال و شش ماه طول کشید و فقط یک عدد کشیدن دندان با هدف ایجاد تقارن صورت گرفت.

نمونه ارتودنسی

ارتودنسی ایشان یک سال و نیم طول کشید .به طرح لبخند ایشان و تاثییر مثبت نطم دندانها در چهره توجه کنید.

ارتودنسی با کشیدن دندان

تصویر انتهای درمن ارتودنسی در بیماری که برای ایشان کشیدن دندان هم انجام شد .

ردیف کردن دندانها

به هماهنگی نحوه قرار گیری سایر دندانها با سایر اجزای صورت توجه کنید. درمان ایشان حدودا دو سال طول کشید . ایشان دستورات بهداشتی در مورد نحوه مسواک و نخ دندان کشیدن را بخوبی رعایت می کردند و لذا در پایان درمان هیچ گونه پوسیدگی مشاهده نشد.

نمونه کار ارتودنسی

درمان ارتودنسی ایسان یک سال و شش ماه طول کشید و کشیدن دندان هم انجام نشد. البته تصمیم گیری در مورد کشیدن یا نکشیدن دندان مسئله پیچیده ایست که متخصص اتودنسی با همکاری بیمار این تصمیم را اتخاذ می کند .

طراحی لبخند نمونه کا ارتودنسی

به قوس لبخند توجه کنید .درمان ارتودنسی ایشان یک سال و هشت ماه طول کشید .بهداشت دهان و دندان ایشان نیز بسیار عالی بود.