اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

دکتر احمد بهروزیان بعنوان رییس جدید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی شدند

با حضور مشاور معاون آموزشی وزیر بهداشت در تبریز: دکتر احمد بهروزیان بعنوان رییس جدید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی شدند.…
مطالعه بیشتر
پربازدیدترین مطالب
اخبار و اطلاعیه ها

دکتر احمد بهروزیان بعنوان رییس جدید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی شدند

با حضور مشاور معاون آموزشی وزیر بهداشت در تبریز: دکتر احمد بهروزیان بعنوان رییس جدید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی شدند. آئین معارفه رئیس جدید …
مطالعه بیشتر
اخبار و اطلاعیه ها

مراسم دفاع پایان نامه اولین دوره رزیدنت های تخصصی خارجی دانشکده دندانپزشکی تبریز

مراسم دفاع پایان نامه اولین دوره رزیدنت های تخصصی خارجی دانشکده دندانپزشکی تبریز با حضور معاونت تحقیقات و فن آوری و معاونت دوره های تخصصی  برگزار شد…
مطالعه بیشتر
فهرست