اخبار

مصاحبه ویژه نامه روزنامه اطلاعات با دکتر احمد بهروزیان

براي بررسي انواع تخصصهاي دندانپزشکي واينکه افراد با شرايط درمان متفاوت به کدام متخصص دهان و دندان بايد مراجعه کنند، روزنامه اطلاعات گفتگوي اختصاصي با دکتر احمد بهروزيان متخصص ارتودنسي و ناهنجاريهاي فکي و عضو هيأت علمي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام داده که ميتواند پاسخ برخي از سؤالات بيماريهاي دهان و دندان را ارائه دهد.

فهرست