سئوالات متداول

درمان دو مرحله ای یک درمان ارتودنسی تخصصی برای کودکان زیر 12 سال است. در مرحله اول درمان بنا به تشخیص دندانپزشک از ارتودنسی ثابت برای درمان یک یا دو دندان استفاده میشود و یا از پلاک های متحرک برای کنترل رشد فک و یا تصحیح موقعیت دندانها استفاده می شود . درمان مرحله اول معمولا بین 8 ماه الی 12 ماه طول میکشد . مرحله دوم بعد از اتمام درمان مرحله اول و بعد از رویش تمام دندانهای دائمی و در حدود سن 11و12سالگی ، با ارتودنسی ثابت آغاز میشود که زمان درمان این مرحله بین 12ماه الی 24 ماه می باشد . اما ممکن است مدت زمان ارتودنسی از هر فرد به فرد دیگری متفاوت باشد زیرا همه یک مشکل و یک وضعیت یکسان ندارند .

در مرحله اول ، بستر مناسبی برای رشد طبیعی فک و رویش دندانهای دائمی ایجاد می شود . و در مرحله دوم درمان نهایی انجام می شود . البته انتخاب بین درمان یک مرحله ای یادو مرحله ای بر اساس تشخیص دندانپزشک معالج  و متخصص ارتودنسی شماست و عوامل متعددی در این انتخاب دخیل هستند .

درمان دو مرحله ای یک درمان ارتودنسی تخصصی برای کودکان زیر 12 سال است. در مرحله اول درمان بنا به تشخیص دندانپزشک از ارتودنسی ثابت برای درمان یک یا دو دندان استفاده میشود و یا از پلاک های متحرک برای کنترل رشد فک و یا تصحیح موقعیت دندانها استفاده می شود . درمان مرحله اول معمولا بین 8 ماه الی 12 ماه طول میکشد . مرحله دوم بعد از اتمام درمان مرحله اول و بعد از رویش تمام دندانهای دائمی و در حدود سن 11و12سالگی ، با ارتودنسی ثابت آغاز میشود که زمان درمان این مرحله بین 12ماه الی 24 ماه می باشد . اما ممکن است مدت زمان ارتودنسی از هر فرد به فرد دیگری متفاوت باشد زیرا همه یک مشکل و یک وضعیت یکسان ندارند .

در مرحله اول ، بستر مناسبی برای رشد طبیعی فک و رویش دندانهای دائمی ایجاد می شود . و در مرحله دوم درمان نهایی انجام می شود . البته انتخاب بین درمان یک مرحله ای یادو مرحله ای بر اساس تشخیص دندانپزشک معالج  و متخصص ارتودنسی شماست و عوامل متعددی در این انتخاب دخیل هستند .

برای ارتباط مستقیم و طرح سئوالات خود با ما در ارتباط باشید
فهرست