مصاحبه ویژه نامه روزنامه اطلاعات با دکتر احمد بهروزیان

برای بررسی انواع تخصصهای دندانپزشکی واینکه افراد با شرایط درمان متفاوت به کدام متخصص دهان و دندان باید مراجعه کنند، روزنامه اطلاعات گفتگوی اختصاصی با دکتر احمد بهروزیان متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فکی و عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام داده که میتواند پاسخ برخی از سؤالات بیماریهای دهان و دندان را ارائه دهد.

فهرست