مراقبت ها درارتودنسی متحرک

رعایت بهداشت دهان و دندان فردی که تحت درمان ارتودنسی است باید بداند که حفظ بهداشت دهان از اهمیت بیشتری برای وی برخوردار است زیرا ممکن است غذا بین دندانها…

بهداشت ارتودنسی برای کودکان

مراجعه منظم به دندانپزشک یا متخصص ارتودنسی ، هر 6 ماه یکبار برای کودکان توصیه می شود . در این معاینات اگر مشکلی مشاهده شود ،  ممکن است درمان آغاز…

مراقبت ها درارتودنسی ثابت

مراقبت های لازم درحین درمان ارتودنسی از آنجایی که ارتودنسی یک درمان بلند مدت می باشد انجام این درمان نیازمند مراقبت های خاصی از طرف بیماراست ، چون هدف از…
فهرست