مقاله: Clear Expansion Plate: A Novel Technique

در این مقاله که در مجله معتبر دندانپزشکی اروپا (European Journal of General Dentistry) به چاپ رسیده است برای اولین بار یک نوع پلاک متحرک ارتودنسی توسط دکتراحمد بهروزیان معرفی شده است که با توجه به مزایایی که دارد می تواند جایگزین پلاک متحرک اکسپنشن قدیمی شود.

مقاله: Clear Twin Block: A Step Forward in Functional Appliances

در این مقاله که در مجله معتبر نظریات دندانپزشکی (dental hypothesis) به چاپ رسیده است برای اولین بار یک وسیله جدید برای درمان کوچکی فک کودکان و نوجوانان ارائه شده است.

مقاله: The effect of ZnO nanoparticle coating on the frictional resistance between orthodontic wires and ceramic brackets

ما در این مقاله اثر استفاده از ذرات نانو اکسید روی در کاهش اصکاک سیمهای ارتودنسی و براکتهای سرامیکی را مورد بررسی قرار دادیم. نتایح این مطالعه تحقیق در مجله معتبر Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects به چاپ رسیده است.

مقاله: Assessment of 120 Maxillofacial Aneurysmal Bone Cysts: A Nationwide Quest to Understand This Enigma

این مقاله در ژورنال معتبر جراحی دهان و فک  و صورت (Journal of Oral and Maxillofacial Surgery) در کشور انگلستان چاپ شده است. در این مطالعه که با حمایت بنیاد ملی نخبگان انجام شد بیشترین و بزرگترین داده در مورد کیست آنوریسمال فکی در کشور جمع آوری و منتشر شد.

فهرست