اخبار و اطلاعیه ها

دکتر احمد بهروزیان بعنوان رییس جدید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی شدند

با حضور مشاور معاون آموزشی وزیر بهداشت در تبریز: دکتر احمد بهروزیان بعنوان رییس جدید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی شدند.…
مطالعه بیشتر

انجام عمل جراحی کام مصنوعی با استفاده از پرینت سه بعدی توسط اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

به نقل از وبسایت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به همت اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز شکاف کام…
مطالعه بیشتر