اطلاعات

  • مدت درمان: 2 سال
  • دسته بندی: ارتودنسی

بیمار شماره ۱

یکی از مهمترین ملاکهای زیبایی صورت ارتباط لب و دندانها با هم بهنگام لبخند است .بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که پزشک معالج دندانها را در رابطه صحیح با یکدیگر قرار دهد و در عین حال آنها را هماهنگ با لب ها و سایر اجزا ی صورت قرار دهد .این مسئله باعث می شود تا ویژگی لبخند برای هر فرد متفاوت باشد ولذا متخصص ارتودنسی باید لبخند منحصر به فرد و متناسب هر فرد را برای وی طراحی و تامین کند .به زیبایی لبخند و هماهنگی وضعیت دندانها با سایر اجزای صورت بویژه لب ها توجه کنید . البته در نظر داشته باشید که مراجعات منظم و طبق برنامه ایشان و نیز رعایت نکات آموزش داده شده در مورد بهداشت دهان و دندان در نتیجه خوب درمان تاثیر گزار بوده است.

بیمار 2