اطلاعات

  • مدت درمان: 2 سال
  • دسته بندی: ارتودنسی

بیمار شماره ۲

تصویر پایان درمان بیماری را مشاهده می کنید که با بررسی های انجام شده نیازی به کشیدن دندان نبود و درمان ارتودنسی ایشان بدون کشیدن دندان پیش رفت و در حدود یک ونیم  سال تمام شد . ناگفته نماند فرم مناسب خود دندانها نیز علاوه بر نظم دندانها در زیبایی لبخند ایشان موثر است.

بیمار 3
بیمار 1