اطلاعات

  • مدت درمان: 2 سال
  • دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی

بیمار شماره 8

در اغلب موارد بهترین نتیجه درمان زمانی حاصل می شود که چند متخصص با هم و بصورت تیمی درمان را پیش ببرند.

برای این بیمار لازم بود تا در کنار ارتودنسی ، جراحی فک و ایمپلنت انجام هم انجام شود. درمجموع درمان ایشان دو ونیمسال طول کشید.

علاوه بر مرتب شدن دندانها، فک پایین به عقب و فک بالا به سمت جلو حرکت داده شده است.

جا دارد از همکاری صمیمانه جناب آقای دکتر قویمی در جراحی بیمار تشکر کنم.

بیمار 7