اطلاعات

  • مدت درمان: 2 سال
  • دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی

بیمار شماره 7

گاهی اوقات جلو بودن فک پایین همراه با بلندی صورت است.

با توجه به شدت مشکل این بیمارمون به این نتیجه رسیدیم که بهترین درمان برای ایشان ترکیب جراحی فک و ارتودنسی می باشد.

درمان ایشاان تقریبا دو سال طول کشید.

بیمار 8
بیمار 6