اطلاعات

  • مدت درمان: 2 سال
  • دسته بندی: ارتودنسی

بیمار شماره ۳

یکی از مهمترین و بهترین ملاکهایی که باعث شاداب و سرزنده دیده شدن چهره میشود نظم دندانها و قوس منظم آنها و انحنای خط لبخند متناسب با صورت است . ارتودنسی ایشان حدود دو سال طول کشید.

بیمار 4
بیمار 2