اطلاعات

  • مدت درمان: 2 سال
  • دسته بندی: ارتودنسی

بیمار شماره ۴

یکی از دندانهای نیش این بیمار نهفته بود .بعد از بررسی وضعیت  لبخند و چهره ،از بین راه حل های مختلف ، طرح درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان انتخاب شد . و دندان نهفته به کمک ارتودنسی به محل اصلی خود   حرکت داده شد .این بهترین درمان در این مورد بود چرا که موجب شاداب تر شدن لبخند و تناسب با گونه ها و سایر اجزای صورت شد.مراجعات منظم و نیز رعایت دقیق بهداشت دهان در نتیجه مناسب ایشان موثر بود.

بیمار 5
بیمار 3