اطلاعات

  • مدت درمان: 2.5 سال
  • دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی

بیمار شماره 5

درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک برای ایشان انجام شد .در این نوع درمان بعد از بررسی چهره بیمار و اندازه گیری های تصویر رادیوگرافی و مشورت باجراح فک و صورت طرح درمان مشخص می شود .ابتدا درمان ارتودنسی آغاز می شود و سپس جراحی فک در حین درمان ارتودنسی صورت می پذیرد .برای این بیمار ارتودنسی بدون کشیدن دندان و جراحی هر دو فک بالا و پایین انجام شد .البته نوع درمان انتخاب شده برای هر بیمار منحصر به فرد است و عوامل مختلفی در تعیین نوع ارتودنسی و نوع جراحی فک تاثیر دارد. جا دارد در مورد ایشان از همکاری و تلاش تیم جراحی فک و صورت هم تشکر کنم.

بیمار 6
بیمار 4