اطلاعات

  • مدت درمان: 2.5 سال
  • دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی

بیمار شماره 6

یکی از مشکلات ناحیه فک و صورت بلند بودن بیش از حد صورت و در حقیقت زیاد بودن ارتفاع صورت نبست به عرض آن می باشد.

در این بیمار علاوه بر این مشکل، مسئله زیاد دیده شدن لثه ها و افزایش ارتفاع چانه نیز مشهود بود.
بعد از ویزیت اولیه و بررسی مدارک بیمار درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک برای ایشان در گرفته شد.

در این نوع درمان، ابتدا ارتودنسی شروع می شود و بعد از آماده سازی اولیه، بیمار جهت جراحی به متخصص جراحی فک و صورت ارجاع داده می شود. جا دارد از همکاری و تلاش تیم جراحی فک و صورت نیز تشکر کنم.

نوع جراحی ایشان بالا بردن فک بالا ،عقب بردن فک پایین و جلو آوردن و کوتاه کردن چانه بود.

بیمار 7
بیمار 5