بیمار 4

اطلاعات مدت درمان: 2 سال دسته بندی: ارتودنسی بیمار شماره ۴ یکی از دندانهای نیش این بیمار نهفته بود .بعد از بررسی وضعیت  لبخند و چهره ،از بین راه حل های…

بیمار 3

اطلاعات مدت درمان: 2 سال دسته بندی: ارتودنسی بیمار شماره ۳ یکی از مهمترین و بهترین ملاکهایی که باعث شاداب و سرزنده دیده شدن چهره میشود نظم دندانها و قوس…

بیمار 2

اطلاعات مدت درمان: 2 سال دسته بندی: ارتودنسی بیمار شماره ۲ تصویر پایان درمان بیماری را مشاهده می کنید که با بررسی های انجام شده نیازی به کشیدن دندان نبود و…

بیمار 1

اطلاعات مدت درمان: 2 سال دسته بندی: ارتودنسی بیمار شماره ۱ یکی از مهمترین ملاکهای زیبایی صورت ارتباط لب و دندانها با هم بهنگام لبخند است .بهترین نتیجه زمانی حاصل می…
فهرست