بیمار 8

اطلاعات مدت درمان: 2 سال دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی بیمار شماره 8 در اغلب موارد بهترین نتیجه درمان زمانی حاصل می شود…
مطالعه بیشتر

بیمار 7

اطلاعات مدت درمان: 2 سال دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی بیمار شماره 7 گاهی اوقات جلو بودن فک پایین همراه با بلندی صورت…
مطالعه بیشتر

بیمار 6

اطلاعات مدت درمان: 2.5 سال دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی بیمار شماره 6 یکی از مشکلات ناحیه فک و صورت بلند بودن بیش…
مطالعه بیشتر

بیمار 5

اطلاعات مدت درمان: 2.5 سال دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی بیمار شماره 5 درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک برای ایشان انجام شد…
مطالعه بیشتر