بیمار 8

اطلاعات مدت درمان: 2 سال دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی بیمار شماره 8 در اغلب موارد بهترین نتیجه درمان زمانی حاصل می شود که چند متخصص با هم و بصورت…

بیمار 7

اطلاعات مدت درمان: 2 سال دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی بیمار شماره 7 گاهی اوقات جلو بودن فک پایین همراه با بلندی صورت است. با توجه به شدت مشکل این…

بیمار 6

اطلاعات مدت درمان: 2.5 سال دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی بیمار شماره 6 یکی از مشکلات ناحیه فک و صورت بلند بودن بیش از حد صورت و در حقیقت زیاد…

بیمار 5

اطلاعات مدت درمان: 2.5 سال دسته بندی: جراحی فک، ارتودنسی بیمار شماره 5 درمان ارتودنسی همراه با جراحی فک برای ایشان انجام شد .در این نوع درمان بعد از بررسی…
فهرست